SKULEÅRET 2018-2019

FEBRUAR 2019

Torsdag 7. februar: Leikekurs nye trivselsleiarar, Norheimsund

Onsdag 20. februar: Informasjonsmøte interesserte foreldre

Torsdag 21. februar: Foreldrekafe kl 1200-1300, foreldrekafe.

Veke 9: Vinterferie


MARS

Fredag 15. mars: Planleggingsdag og fridag for elevane

Tysdag 19. mars: Kulturelle skulesekken "Univers av klang", 1.-7. kl 1030-1105

Onsdag 20. mars: Førskuledag for nye førsteklassingar

Torsdag 28. mars: Kulturelle skulesekken "Ismusikk", 8.-10. klasse

Skidag ein dag det er fint ver..


APRIL

Fredag 12. april: Påskemarkering på skulen

Veke 16: Påskeferie

Måndag 22. april: 2. påskedag, fridag

Tysdag 30. april: Heildagsprøve i engelsk


MAI

Onsdag 1. mai: Fridag

Torsdag 2. mai: Lesedag i matematikk på skulen

Fredag 3. mai: Heildagsprøve i matematikk

Måndag 6. mai: Heildagsprøve i norsk hovudmål

Tysdag 7. mai: Besøk av Menneskeverd frå kl 12

Torsdag 9. mai: Heildagsprøve i norsk sidemål

Tysdag 14. mai: Kunngjering trekkfag skriftleg eksamen 10. klasse

Torsdag 16. mai: Ev. eksamen i matematikk

Fredag 17. mai: Fridag

Måndag 20. mai: Ev. førebuingsdag norskeksamen, 10. klasse

Tysdag 21. mai: Ev. eksamen i norsk hovudmål

Onsdag 22. mai: Ev. eksamen i norsk sidemål

Torsdag 23. mai: Ev. førebuingsdag i engelsk, 10. klasse

Fredag 24. mai: Ev. eksamen i engelsk

Måndag 27. mai: Uttrekk til prøvemunnleg, 10.klasse

Tysdag 28. mai: Trekkje tema/lesedag prøvemunnleg 10. klasse

Onsdag 29. mai: Prøvemunnleg 10. klasse

Torsdag 30. mai: Kr. himmelfartsdag - fridag

Fredag 31. mai: Fridag


JUNI

Onsdag 19. juni: Siste skuledag, utlevering halvårsvurderingar, Sommarfest for alle kl 16-19

Torsdag 20. juni: Avspasere jule- og sommarfest, fridag


AUGUST 2019

Onsdag 14.- fredag 16. august: Planleggingsdagar lærarar

Måndag 19. august: Første skuledag