Veslefrikk

Småtrinnet og mellomtrinnet har vore med i komposisjonskonkurransen Veslefrikk. Målet er å vinna todagars tur til Oslo..

Her er nokre sitat frå kva dei syns om å komponera og kva dei tenkjer om eigen komposisjon:
 • Kvifor vart stykket akkurat slik?
 • Me samarbeida veldig ofte og høyrte etter kva lydar som passa til krig.
 • Me forandra undervegs for å laga det betre.
 • Nokre av lydane var inspirert av lydar i krigsfilmar.

Kva syns me om å komponera?

 • Gøy

 • Veldig gøy

 • Det var veldig gøy å øva fram idéane.

 • Kjekt

 • Litt vanskeleg

 • Gøy men veldig høg lyd

 • Det var gøy å laga musikkstykket

 • Syns det var gøy når me øvde og høyrde på kvarandre

 • Det var spennande å laga eit musikkstykke som handla om krig.

 • Veldig gøy med alle musikktimane me har øvd på stykket til Veslefrikk.

 • Først høyrtes det ut som spetakkel, men så begynte det å ta form som musikk etter kvart.

 • Eg føler eg vert betre til å laga musikk når eg lagar eit fint musikkstykke.


Korleis synes me komposisjonen vart til slutt?

 • Fantastisk mykje betre enn eg trudde på førehand.

 • Det er gøy at me har fått til å laga ferdig musikken.

 • Det er eit fint stykke.

 • Det vart litt mykje lyd.

 • Det var morosamt både å spela det og høyra det etter at me hadde spelt det inn.

 • Hadde me ikkje hatt Veslefrikkmetodevideoane hadde me kanskje ikkje fått det like bra til.

 • Det var bra, men det var veldig mykje lyd, så eg fekk litt vondt i øyrene.

 • Det vart ein veldig bra komposisjon.

 • Det vart betre enn i fjor.

 • Zooper (super) komposisjon

 • Eg synes det var gøy med høg lyd, og no veit eg korleis ein lagar skummel musikk.

 • Bra at me følgde Veslefrikkmetoden. Me såg ikkje videoane i fjor.