Artiklar

Torefjell

Ei svært regnfull førsteveke er over, men onsdagen hadde me ein tørr og flott tur til blant anna Torefjell. Dei minste gjekk til Fagrasete og dei store mot Torefjell, nokre heilt opp, andre nesten opp.
Les mer

Takk for i år og for ein flott Sommarfest

Takk til alle som kom og gjorde festen så flott. Spesielt takk til Kjersti for det flotte historiske spelet ho har laga, til Kristin som har skaffe kostymar og Anna Berit som spelte piane. Og ikkje minst tusen takk til alle dei flotte elevane som framførte så mykje flot...
Les mer

Mostraspelet

Torsdag 6. juni reiste mellomtrinnet til Moster, og fekk med seg både lyn, torden og fjelltur, før dei fredag fekk sjå Mostraspelet "I slik ei natt". Ei sterk og mektig oppleving! Spelet "I slik ei natt" vart framførd første gong for to år sidan, og er laga av Svein Tin...
Les mer

Leikedag/open ettermiddag..

Torsdag 23. mai kl 1800-1930 inviterer Friskulen til Open skule og leikedag. Me spanderer pølser, kaffi og is, og dei som vil kan få omvising på skulen og vere med på organiserte og uorganiserte leikar.
Les mer

Interessert i å vite meir om Friskulen?

Dersom nokon ønskjer uforpliktande informasjon om skulen, er de hjarteleg velkomne til å ta kontakt. Ring gjerne rektor på 906 00 946 for å avtale ei tid.
Les mer

Foreldrekafe - andre verdskrig

Veke 8 har Friskulen temaveke om ANDRE VERDSKRIG, og ønskjer å invitere foreldre, besteforeldre og andre interesserte til å kome på Foreldrekafe for å smake på "krigsmaten" vår, og sjå/høyre kva me har lært denne veka. Alle som ønskjer det, er difor invitert tilkafe tor...
Les mer

Førskuledag nye førsteklassingar

Onsdag 20. mars kl 0825-1330 er alle nye førsteklassingar, eller dei som lurer på om dei vil begynne på Friskulen til hausten, invitert til ein førskuledag. Då følgjer dei timeplanen til 1.-4. klasse og er med i mange ulike fag. Send ein e-post til rektor@friskulen.no o...
Les mer

Ei vandring gjennom Mosebøkene - ungdomstrinnet

Fredag 23. november hadde ungdomstrinnet ei flott utstilling i kristendom for heile skulen. Temaet for utstillinga var "Ei vandring gjennom Mosebøkene". Her fekk elevar og lærarar oppleva kjente bibelforteljingar på ein ny måte, gjennom bilete, film og andre kreative ut...
Les mer

Samaritanske gåver til Latvia

Også i år samlar Friskulen inn Samaritanske øskjer som blir gjevne til barn på barneheimar, eldre og funksjonshemma i Latvia. Familien Zaurins har i mange år besøkt barneheimar, institusjonar, eldresenter og laga til julefestar ulike stader for dei som har lite og ingen...
Les mer

Julefest for alle

Torsdag 13. desember kl 16-19 er det open JULEFEST for alle som har lyst å koma. Me startar med betasuppe før det er diverse elevinnslag, andakt, kaffimat og juletregang.
Les mer

Bli med på leikedag 15. juni

Me feirer opning av nytt leikeområde med open leikeplass fredag 15. juni kl 1630. Friskulen serverer pølser og is, og me leiker i lag. Det blir og høve til omvisning på skulen. Alle, små og store i bygdene er velkomne! Heilt uforpliktande. Leikeområdet er ikkje heilt fe...
Les mer

Me hjelper VÅREN...

Endeleg er sola og varmen her, og elevane har som friminuttprosjekt å hjelpe fram våren.. imponerande spainnsats. Dei andre bileta her er frå skidagen me hadde mellom vinterferien og påske. Ungdomstrinnet var i Eikedalen, barnetrinnet på Sjusete.
Les mer

Snøborger

Ein snørik vinter har ført til mange timar aktiv leik ute. Tidleg i vinter laga elevane desse fine snøborgene.
Les mer

Veslefrikk

Småtrinnet og mellomtrinnet har vore med i komposisjonskonkurransen Veslefrikk. Målet er å vinna todagars tur til Oslo.. Her er nokre sitat frå kva dei syns om å komponera og kva dei tenkjer om eigen komposisjon: Kvifor vart stykket akkurat slik? Me samarbeida veldig of...
Les mer

Juleverkstad

Her er bilete frå dagens juleverkstad. Elevane rullerte på tre grupper: klipping, baking og lysstøyping.
Les mer

Samaritanske gåver

Fredag 22. desember 2017 set familien Zaurins kursen mot Latvia og deler blant anna ut ca 100 samaritanske gåver, i tillegg til at dei kjøper julemat til mange på institusjonar (barneheimar, eldresenter og institusjonar for psykisk utviklingshemma).Tusen takk til alle s...
Les mer

Mat og helse på småtrinnet

Gode og sunne smørbrød stod på menylista til småtrinnet i mat og helse på tysdag. Her ser de ein del av resultatet. Og det beste av alt, er at alt vart ete opp!
Les mer

Trivselsleiarkurs

To elevar frå småtrinnet og to frå mellomtrinnet var på Leikekurs i Norheimsund Idrettshall i regi av Trivselsprogrammet, i lag med alle trivselsleiarane i Kvam. Desse elevane blir kalla trivselsleiarar, og skal vere med å lage til kjekke aktivitetar i friminutta. Bilet...
Les mer

Rotur til Stekka

Friskulen har valfaget Natur, miljø og friluftsliv for ungdomstrinnet. Me har og naust og to robåtar, og sidan austavinden heldt seg borte og sola skein frå skyfri himmel, nytta me høvet til å ro frå Vikøy til Stekka i Tørvikbygd. Lærar Nils Gunnar hadde fått låne ein m...
Les mer

Tinestafetten og tur til Jondal

Mellomtrinnet og ungdomstrinnet raste avgarde til Fana stadion for å springe Tinestafett i dag, medan dei små tok ferja over fjorden for å gå natursti og klatre i Jondal. Ein fin dag sjølv om varmen og sola brått var borte.
Les mer

Vårrydding

Det var god stemning og god ryddelyst då alle fekk på refleksvest, hanske på handa og søppelpose i andre handa. "Heile" Vikøy vart rydda for søppel langs vegane og BIR henta fem fulle sekker med rot og reve. Etterpå var det is til alle. Me takkar elevane for nok ein god...
Les mer